Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 20 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Opieka nad dzieckiem i rodziną

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Opieka nad dzieckiem i rodziną
Kadra i kontakt

 

       Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
       Kierownik - AGNIESZKA ZAREMBA
wew. 350 pok. 321
    Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Agnieszka Zowal Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 379  pok. 316
Izabela Żmuda Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  wew. 379  pok. 316
Iwona Boroń Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  wew. 357 pok. 322
Sonia Młynarska Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  wew. 357  pok. 322
Justyna Konewecka Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 356 pok. 323
Olga Barszczewska Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew.356 pok.323
Agnieszka Puszczewicz Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew. 355 pok.325
Dominika Nowak-Pancerz Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wew.355 pok.325
Beata Bargieł Pedagog wew.355 pok.325
Sylwia Wilk Psycholog wew.354 pok.327
       
    Zespół Świadczeń
Agata Krupa Specjalista pracy socjalnej  wew. 351  pok. 320
Barbara Kaleta Starszy pracownik socjalny  wew. 351  pok. 320
Katarzyna Jałocha Pracownik socjalny wew. 352 pok. 319
Katarzyna Gaik-Kańtoch Pracownik socjalny  wew. 352 pok. 319
Paulina Stańczyk Pomoc administracyjna  wew. 353 pok. 318
Beata Grubecka Starszy pracownik socjalny  wew. 353 pok. 318
       
Zespół ds. Asysty
Patrycja Mazur Starszy asystent rodziny wew. 358 pok. 324
Katarzyna Korzec Asystent rodziny  wew. 349  pok. 324
Katarzyna Wójcik Asystent rodziny wew. 359 pok. 324
Katarzyna Walotek Asystent rodziny  wew.359 pok. 324

 

    Ośrodek Interwencji Kryzysowej
    MONIKA JAGODZIŃSKA - DUDEK

ul. 3-go Maja 22
tel. 262 86 31 

571 332 + tel. wew.

Ewelina Bagińska Psycholog wew.381  
Zofia Zaręba Psycholog wew. 383  
Patrycja Rzeźniczak Psycholog wew. 382  
Dorota Korczak Pracownik socjalny wew. 384  
Małgorzata Toborek Pracownik socjalny wew. 385  

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS