Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Pomoc społeczna

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Pomoc społeczna » Podstawa prawna
Ustawy i Rozporządzenia
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2004 Nr 64 poz.593)
 
 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990r. Nr 16 poz. 95 z późn. zm)

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 4 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z dn. 9 października 1960 roku, Nr 30, poz. 168 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku lipca 2006r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dn. 27 września 2004r, Nr 210, poz. 2135 z późn.zm.)

 

 

Szczegółowy wykaz aktów prawnych.

 

 

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS