Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Sobota, 18 stycznia 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  O ośrodku

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
O ośrodku
Podstawa prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej działa w oparciu o następujące  regulacje prawne:


Uchwała Nr XI/58/90 Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 marca 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Regulacje wewnętrzne:

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Pobierz dokument w formacie pdf - statut

 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej 

Pobierz dokument w formacie pdf

 


REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górnicej

Pobierz dokument w formacie pdf

 
REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

 


 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
cookies
MIejska Sieć Szerokopasmowa
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS