Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Sobota, 29 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Archiwum
2007
          ZAMÓWIENIA ARCHIWALNE - 2007Symbol: ZP/8/54U/MOPS/2007   Data: 16.10.2007
Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksową usługę sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jego jednostkach organizacyjnych.

Symbol: ZP/9/56U/MOPS/2007   Data: 26.10.2007
Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę mięsa i artykułów mięsno - wędliniarskich niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej, kuchni i Środowiskowego Domu Samopomocy - jednostek MOPS.

Symbol: ZP/10/57U/MOPS/2007   Data: 31.10.2007
Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej, kuchni i Środowiskowego Domu Samopomocy – jednostek MOPS w Dąbrowie Górniczej.

Symbol: ZP/11/58U/MOPS/2007   Data: 31.10.2007
Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę nabiału niezbędnego do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej, kuchni i Środowiskowego Domu Samopomocy – jednostek MOPS w Dąbrowie Górniczej.

Symbol: ZP/12/61U/MOPS/2007   Data: 08.11.2007
Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę pieczywa niezbędnego do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej, kuchni i Środowiskowego Domu Samopomocy - jednostek MOPS w Dąbrowie Górniczej.


Symbol: ZP/1/10U/MOPS/2007   Data: 8.02.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Nadawanie przekazów pocztowych z uwzględnieniem upustu od opłat pocztowych ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej.


Symbol: ZP/25/89U/MOPS/2006   Data: 19.02.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Dostawę energii elektrycznej do obiektu przy ul. Jaworowej 4A w Dąbrowie Górniczej – Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4.

Symbol: ZP/2/21U/MOPS/2007   Data: 28.03.2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych drukujących na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Symbol: ZP/2/21U/MOPS/2007   Data: 11.04.2007

POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNE

Symbol: ZP/3/24U/MOPS/2007   Data: 12.04.2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: Zorganizowanie profilaktyczno – terapeutycznych kolonii letnich nad morzem dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego z MOPS

Symbol: ZP/4/25U/MOPS/2007   Data: 16.04.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Dostawę energii elektrycznej do obiektu przy ul. Morcinka 15 w Dąbrowie Górniczej.

Symbol: ZP/2/21U/MOPS/2007   Data: 7.05.2007
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych drukujących na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Symbol: ZP/2/21U/MOPS/2007   Data: 16.05.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych drukujących na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Symbol: ZP/3/24U/MOPS/2007   Data: 17.05.2007
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Zorganizowanie profilaktyczno – terapeutycznych kolonii letnich nad morzem dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego z MOPS.

Symbol: ZP/5/32U/MOPS/2007   Data: 22.05.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Dostawę wody zimnej do budynku użytkowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jaworowej 4A (Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4).

Symbol: ZP/6/34U/MOPS/2007   Data: 05.06.2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przebudowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4A – II ETAP.

Symbol: ZP/3/24U/MOPS/2007   Data: 06.06.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Zorganizowanie profilaktyczno-terapeutycznych kolonii letnich nad morzem dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego z MOPS.

Symbol: ZP/7/45U/MOPS/2007   Data: 13.07.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Obsługę prawną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Symbol: ZP/6/34U/MOPS/2007   Data: 17.07.2007
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Przebudowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4A – II ETAP.

Symbol: ZP/6/34U/MOPS/2007   Data: 26.07.2007
Ogłoszenie o zawarciu umowy na: Przebudowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4A – II ETAP.


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS