Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Aktualne
ZP/1/53U/MOPS/2015

DAiO.331.1.2015.DW

Symbol
ZP / 1 / 53U / MOPS / 2015
Świadczenie w miejscu zamieszkania usług  opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza
Tryb zamówienia art. 39 przetarg nieograniczony
Osoba odpowiedzialna:
    imię i nazwisko
    telefon
    e-mail
    nr lokalu


Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl

2/116 - piętro 1

Data ogłoszenia

05.11.2015 r.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu                   (05.11.2015 r.)

SIWZ                                                         (05.11.2015 r.)

Informacja o wyborze oferty               (02.11.2015 r.)

Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia    (10.12.2015 r.)

              

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS