Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Środa, 15 lipca 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Aktualne
DAiO.334.19.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zaprasza osoby do pracy na umowę zlecenie w charakterze: Animatora społeczności lokalnej w ramach projektu systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz realizowanych w jego ramach Programów Aktywności Lokalnej skierowanych do 60 uczestników/uczestniczek.

Tryb zamówienia  art. 4 pkt 8 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
    imię i nazwisko
    telefon
    e-mail
    nr lokalu

Dorota Warcholińska – Kozieł
32 262 25 28
przetargi@mops.com.pl
1/54
Data ogłoszenia 03.04.2014

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert   (03.04.2014 r.)

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3 - Projekt umowy zlecenie

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie kandydata

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 uPzp

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o znajomości podstawowych przepisów POKL i zasad realizacji przez OPS projektów w ramach POKL

Informacja o unieważnieniu  (14.04.2014r.)

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS