Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Piątek, 29 maja 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Aktualne
DAiO.1111.3.2013

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach realizowanego w partnerstwie z Caritas Diecezji Sosnowieckiej projektu „Bliżej domu – model wychodzenia z bezdomności” realizowanego w ramach projektu „Działania w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi, opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności" zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Przeprowadzenie treningu pracy dla osób bezdomnych”
Tryb zamówienia art.4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Osoba odpowiedzialna:
    imię i nazwisko
    telefon
    e-mail
    nr lokalu

Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
przetargi@mops.com.pl
1/54
Data ogłoszenia

 15.07.2013

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert   (15.07.2013)

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zadania

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Odpowiedź na zapytanie (19.07.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.07.2013)

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS