Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Środa, 15 lipca 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Aktualne
DAiO.333.8.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, w związku z realizacją projektu systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie poradnictwa i wsparcia grupowego i indywidualnego z zakresu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych z podziałem na zadania o nazwach i zakresach zgodnych z poszczególnymi opisami merytorycznymi:

Tryb zamówienia  art. 4 pkt 8 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
    imię i nazwisko
    telefon
    e-mail
    nr lokalu

Dorota Warcholińska – Kozieł
32 262 25 28
obsluga@mops.com.pl
1/54
Data ogłoszenia 15.02.2013

Zadanie 1. – „ABC rozmowy kwalifikacyjnej”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Odpowiedź na zapytanie  (22.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Informacja o ponownym wyborze oferty nakorzystniejszej (26.03.2013 r.)

Zadanie 2. – „ABC przedsiębiorczości”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Odpowiedź na zapytanie  (22.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Zadanie 3. – „ABC zarządzania budżetem domowym”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Zadanie 4. – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Odpowiedź na zapytanie  (21.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Zadanie 5. – „Wizaż i stylizacja”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej  (19.03.2013 r.)

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (26.03.2013 r.)

Zadanie 6. – „Samoobrona”

Zaproszenie do składania ofert   (15.02.2013 r.)

Formularz oferty    (15.02.2013 r.)

Odpowiedź na zapytanie  (27.02.2013 r.)

Protokół z otwarcia ofert  (11.03.2013 r.)

Wykonawcy mogą składać oferty na więcej niż jedno zadanie, przy czym oferty na poszczególne zadania powinny być składane na właściwych formularzach.

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS