Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Aktualne
ZP/7/82U/MOPS/2012

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, w formie treningu  umiejętności i kompetencji  społecznych dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego i osób z ich otoczenia oraz zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci uczestników/ uczestniczek projektu systemowego „INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Tryb zamówienia  art. 39 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
    imię i nazwisko
    telefon
    e-mail
    nr lokalu

Dorota Warcholińska – Kozieł
(32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl
1/54
Data ogłoszenia 16.11.2012
Pliki do pobrania

SIWZ                                         (16.11.2012)
Ogłoszenie o zamówieniu    (16.11.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu    (16.11.2012)

Odpowiedż na zapytanie    (21.11.2012)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (03.12.2012)

Informacja dot. uczylenia się Wykonawcy od zawarcia umowy - art. 94 ust 3 (10.12.2012)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (11.12.2012)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (11.12.2012)OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS