Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Piątek, 18 września 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Aktualne
DAiO.333.39.2012

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach realizowanego w partnerstwie z Caritas Diecezji Sosnowieckiej projektu „Bliżej domu – model wychodzenia z bezdomności” realizowanego w ramach projektu „Działania w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi, opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie „Ewaluacji wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Tryb zamówienia  art. 4 pkt 8 uPzp
Osoba odpowiedzialna:
    imię i nazwisko
    telefon
    e-mail
    nr lokalu

Dorota Warcholińska – Kozieł
(0-32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl
1/54
Data ogłoszenia 13.11.2012
Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert                                 (13.11.2012)

Załącznik nr 1 - Oferta                                                  (13.11.2012)

Załącznik nr 2 -  Metodologia ewaluacji w ramach Audytu Naukowego (13.11.2012)

Załącznik nr 3 -  Model Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (13.11.2012)

Załącznik nr 4 -  Diagnoza Lokalna (13.11.2012)

Protokół z otwarcia ofert    (29.11.2012)

  OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS