Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Środa, 23 października 2019 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Aktualne
ZP/4/44U/MOPS/2012

 

Symbol
ZP/4/44U/MOPS/2012
Usługa edukacji na kierunku technik - mechanik w systemie zaocznym, 4-letnim - IV klasa, dla uczestników projektu systemowego  „INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  realizowanego przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
Tryb zamówienia art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Osoba odpowiedzialna:
    imię i nazwisko
    telefon
    e-mail
    nr lokalu

Dorota Warcholińska – Kozieł
(0-32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl
1/54
Data ogłoszenia

14.08.2012

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy        (14.08.2012)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy         (14.08.2012)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia      (03.09.2012)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia      (03.09.2012)OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
cookies
MIejska Sieć Szerokopasmowa
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS