Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Piątek, 18 września 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Aktualne
ZP/1/44U/MOPS/2010/POKL
Symbol
ZP/1/44U/MOPS/2010/POKL
Ogłoszenie o  zamówieniu na: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia w formie treningu umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu systemowego „INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013,    współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tryb zamówienia Postępowanie w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Osoba odpowiedzialna:
    imię i nazwisko
    telefon
    e-mail
    nr lokalu

Dorota Warcholińska – Kozieł
(0-32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl
1/16
Data ogłoszenia 02.07.2010
Pliki do pobrania SIWZ                                              (02.07.2010)
Ogłoszenie o zamówieniu         (02.07.2010)

Ogłoszenie o zamówieniu         (02.07.2010)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   (29.07.2010)
Informacja o udzieleniu zamówienia (06.08.2010)


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS