Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 13 sierpnia 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Mapa serwisu
» Strona główna
Aktualności
O ośrodku
» Podstawa prawna
» Struktura organizacyjna
» Praca w MOPS
» Regulamin rekrutacji
» Dokumenty do pobrania
» Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
» Miejska Sieć Szerokopasmowa
Pomoc społeczna
» Kadra i kontakt
» Podstawa prawna
» Kryteria przynawania świadczeń
» Rejony socjalne
» Świadczenia pieniężne
» Zasiłek celowy
» Zasiłek okresowy
» Zasiłek stały
» Świadczenia niepieniężne
» Praca socjalna
» Schronienie, posiłek, ubranie
» Bezdomność
» Obowiązki świadczeniobiorców
» Wymagane dokumenty
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
» Kadra i kontakt
» Podstawa prawna
» Zasiłek rodzinny
» Dodatki do zasiłku rodzinnego
» Zasiłek pielęgnacyjny
» Świadczenie pielęgnacyjne
» dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
» Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
» Specjalny zasiłek opiekuńczy
» Wymagane dokumenty
» Zasiłek rodzinny
» Dodatki do zasiłku rodzinnego
» Świadczenie z funduszu alimentacyjnego
» Zasiłek pielęgnacyjny
» Świadczenie pielęgnacyjne
» Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka
» Specjalny zasiłek opiekuńczy
» Zasiłek dla opiekuna
» Wzory wniosków Świadczenia Rodzinne
» Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
» Wzory wniosków Fundusz Alimentacyjny
» Świadczenie rodzicielskie
» Świadczenie rodzicielskie
» "Rodzina 500 plus"
Opieka nad dzieckiem i rodziną
» Kadra i kontakt
» Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Mieszkanie chronione dla ofiar przemocy i Mieszkanie interwencyjne
Zamówienia publiczne
» Aktualne
» ZP/3/38U/MOPS/2008
» ZP/4/49U/MOPS/2008/POKL
» ZP/5/50U/MOPS/2008/POKL
» ZP/6/51U/MOPS/2008
» ZP/8/63U/MOPS/2008
» ZP/7/53U/MOPS/2008/POKL
» ZP/9/64U/MOPS/2008/POKL
» ZP/10/65U/MOPS/2008/POKL
» ZP/11/66U/MOPS/2008/POKL
» ZP/12/67U/MOPS/2008/POKL
» ZP/13/68U/MOPS/2008/POKL
» ZP/17/74U/MOPS/2008/POKL
» ZP/19/76U/MOPS/2008/POKL
» ZP/20/77U/MOPS/2008/POKL
» ZP/18/75U/MOPS/2008/POKL
» ZP/21/79U/MOPS/2008/POKL
» ZP/15/72U/MOPS/2008/POKL
» ZP/22/81U/MOPS/2008
» ZP/23/82U/MOPS/2008
» ZP/27/89U/MOPS/2008
» ZP/28/90U/MOPS/2008
» ZP/24/83U/MOPS/2008/POKL
» ZP/16/73U/MOPS/2008/POKL
» ZP/29/92U/MOPS/2008
» ZP/30/94U/MOPS/2008
» ZP/25/84U/MOPS/2008/POKL
» ZP/14/71U/MOPS/2008/POKL
» ZP/1/6U/MOPS/2009
» ZP/2/20U/MOPS/2009
» ZP/3/26U/MOPS/2009
» Zp/4/29U/MOPS/2009
» ZP/5/42U/MOPS/2009/POKL
» ZP/6/83U/MOPS/2009/POKL
» ZP/7/86U/MOPS/2009/POKL
» ZP/8/89U/MOPS/2009
» ZP/9/90U/MOPS/2009
» ZP/10/91U/MOPS/2009
» ZP/12/95U/MOPS/2009/POKL
» ZP/13/96U/MOPS/2009/POKL
» ZP/14/97U/MOPS/2009/POKL
» ZP/15/98U/MOPS/2009/POKL
» ZP/19/106U/MOPS/2009/POKL
» ZP/18/103U/MOPS/2009/POKL
» ZP/11/94U/MOPS/2009/POKL
» ZP/20/107U/MOPS/2009/POKL
» ZP/21/108U/MOPS/2009/POKL
» ZP/22/109U/MOPS/2009/POKL
» ZP/16/101U/MOPS/2009/POKL
» ZP/17/102U/MOPS/2009/POKL
» ZP/23/130U/MOPS/2009
» ZP/24/133U/MOPS/2009/POKL
» ZP/1/44U/MOPS/2010/POKL
» ZP/2/45U/MOPS/20010
» ZP/3/55U/MOPS/2010
» ZP/4/57U/MOPS/2010
» ZP/5/58U/MOPS/2010
» ZP/6/59U/MOPS/2010
» ZP/7/62U/MOPS/2010
» Zp/8/64U/MOPS/2010
» ZP/9/71U/MOPS/2010
» ZP/11/78U/MOPS/2010
» ZP/10/77U/MOPS/2010
» ZP/12/82U/MOPS/2010
» ZP/13/84U/MOPS/2010
» ZP/14/85U/MOPS/2010
» ZP/15/94U/MOPS/2010
» ZP/1/21U/MOPS/2011
» ZP/5/42U/MOPS/2011
» ZP/3/35U/MOPS/2011
» ZP/2/27U/MOPS/2011
» ZP/4/41U/MOPS/2011
» ZP/6/45U/MOPS/2011
» ZP/7/46U/MOPS/2011
» ZP/9/64U/MOPS/2011
» ZP/8/60U/MOPS/2011
» ZP/10/70U/MOPS/2011
» ZP/12/79U/MOPS/2011
» ZP/11/72U/MOPS/2011
» ZP/1/23U/MOPS/2012
» ZP/2/27U/MOPS/2012
» ZP/3/33U/MOPS/2012
» DAiO.333.16.2012
» ZP/4/44U/MOPS/2012
» DAiO.333.19.2012.DW
» DAiO.333.24.2012
» ZP/5/72U/MOPS/2012
» ZP/6/77U/MOPS/2012
» DAiO.333.39.2012
» ZP/7/82U/MOPS/2012
» ZP/2/70U/MOPS/2014
» ZP/2/70U/MOPS/2014
» ZP/2/70U/MOPS/2014
» ZP/8/84U/MOPS/2012
» ZP/9/89U/MOPS/2012
» ZP/10/92U/MOPS/2012
» DAiO.333.8.2013
» DAiO.333.9.2013
» ZP/1/23U/MOPS/2013
» ZP/2/33U/MOPS/2013
» DAiO.1111.3.2013
» DAiO.333.26.2013
» DAiO.333.32.2013
» ZP/3/53U/MOPS/2013
» ZP/4/57U/MOPS/2013
» ZP/5/58U/MOPS/2013
» ZP/6/60U/MOPS/2013
» ZP/7/61U/MOPS/2013
» DAiO.333.9.2014
» ZP/1/22U/MOPS/2014
» DAiO.334.19.2014
» ZP/2/70U/MOPS/2014
» ZP/3/71U/MOPS/2014
» ZP/5/74U/MOPS/2014
» ZP/4/72U/MOPS/2014
» DAiO.333.68.2014
» DAiO.333.1.2015
» DAiO.333.3.2015
» DAiO.333.5.2015.DW
» DAiO.333.16.2015
» ZP/1/53U/MOPS/2015
» ZP/3/58U/MOPS/2015
» DAiO.333.43.2015
» DAiO.333.44.2015
» DAiO.333.50.2015
» ZP/4/66U/MOPS/2015
» DAiO.333.25.2016
» Archiwum
» 2007
» ZP/1/10U/MOPS/2007
» ZP/2/21U/MOPS/2007
» ZP/3/24U/MOPS/2007
» ZP/4/25U/MOPS/2007
» ZP/2/21U/MOPS/2007
» ZP/2/21U/MOPS/2007
» ZP/3/24U/MOPS/2007
» ZP/5/32U/MOPS/2007
» ZP/6/34U/MOPS/2007
» ZP/3/24U/MOPS/2007
» ZP/7/45U/MOPS/2007
» ZP/6/34U/MOPS/2007
» ZP/6/34U/MOPS/2007
» ZP/8/54U/MOPS/2007
» ZP/9/56U/MOPS/2007
» ZP/10/57U/MOPS/2007
» ZP/11/58U/MOPS/2007
» ZP/12/61U/MOPS/2007
» 2006
» ZP/17/74U/MOPS/2006
» ZP/18/76U/MOPS/2006
» ZP/19/77U/MOPS/2006
» ZP/16/72U/MOPS/2006
» ZP/20/78U/MOPS/2006
» ZP/21/79U/MOPS/2006
» ZP/17/74U/MOPS/2006
» ZP/16/72U/MOPS/2006
» ZP/14/68U/MOPS/2006
» ZP/17/74U/MOPS/2006
» ZP/22/82U/MOPS/2006
» ZP/23/86U/MOPS/2006
» ZP/20/78U/MOPS/2006
» ZP/19/77U/MOPS/2006
» ZP/21/79U/MOPS/2006
» ZP/20/78U/MOPS/2006
» ZP/19/77U/MOPS/2006
» ZP/21/79U/MOPS/2006
» ZP/24/88U/MOPS/2006
» ZP/25/89U/MOPS/2006
Osoby niepełnosprawne i starsze
» Program "AKTYWNY SAMORZĄD"
» Zasady dotyczące wyboru i zasady programowe
» Kierunki działań oraz warunki brzegowe
» Regulamin i druki wniosków
» Rehabilitacja społeczna-PFRON
» Kadra i kontakt
» Podstawa prawna
» Zasady korzystania ze środków PFRON
» Turnusy rehabilitacyjne
» Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
» Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
» Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
» Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
» Warsztaty Terapii Zajęciowej
» Wzory wniosków
» Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 - 2016
» Sprawozdania z Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 - 2016
» Ogłoszenia i komunikaty
» druki dokumentów
» zasady wyboru
» kierunki działań
» materiał informacyjny
» Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
» Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Aktywizacja zawodowa i społeczna
» Klub Integracji Społecznej
» - Pomoc osobom uzależnionym
» - Projekt "STOP wykluczeniu cyfrowemu"
» - Wolontariat
» Prace Społecznie Użyteczne
» INTEGRA II
» INTEGRA program integracji zawodowej i społecznej
» Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
» Podsumowanie edycji 2008
» Podsumowanie edycji 2009
» Podsumowanie edycji 2010
» Podsumowanie edycji 2011
» Podsumowanie edycji 2012-2013
» Podsumowanie edycji 2014-2015
Stypendium i zasiłek szkolny
Kontakt
E-WNIOSKI
» Wyniki wyszukiwania
» Newsletter
» Poleć serwis znajomemu
» Mapa serwisu
"Rodzina 500 plus"


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS