Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 2 lipca 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Opieka nad dzieckiem i rodziną

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Opieka nad dzieckiem i rodziną

Opieka nad Dzieckiem i Rodziną

 

 

Godziny przyjmowania interesantów

poniedziałek - piątek: 700 - 1500

czwartek: 700 - 1700

 


Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną realizowane przez MOPS  i obejmują w szczególności:

 Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej.

  • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej , przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowy poradnictwa specjalistycznego
  • prowadzenie działalność diagnostyczno-konsultacyjnej
  • prowadzenie terapii dla osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą
  • prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych

Zespół Świadczeń

  • przyznawanie świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych i pomocy pieniężnych pełnoletnich wychowanków w drodze decyzji administracyjnych
  • ustalanie w drodze decyzji opłaty za pobyt dziecka i pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej

Zespół ds. Asysty

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i wzmacnianie funkcji opiekuńczo- wychowawczych
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS