Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Środa, 15 lipca 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne
Aktualne

 

DAiO.333.25.2016                     Data: 14.04.2016

Zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej uprawniających do korzystania z przewozów organizowanych w województwie śląskim przez KZK GOP

 

ZP/4/66U/MOPS/2015                          Data: 08.12.2015

Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej

 

DAiO.333.50.2015                                        Data: 03.12.2015

Kompleksowa usługa sprzątania biur i utrzymanie czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego komórkach organizacyjnych

 

DAiO.333.44.2015                                        Data: 26.11.2015

Nadawanie przekazów pieniężnych papierowych i elektronicznych

 

DAiO.333.43.2015                                        Data: 20.11.2015
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemeiszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

 

ZP/3/58U/MOPS/2015                          Data: 18.11.2015

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz   specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

ZP/1/53U/MOPS/2015                     Data: 05.11.2015
Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza.

 

DAiO.333.16.2015 Data: 10.04.2015
 Zakup Serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby MOPS

 

DAiO.333.5.2015 Data: 30.01.2015
 Zakup Serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby MOPS

 

 

DAiO.333.3.2015 Data: 28.01.2015

Fizyczna ochrona osób i mienia w budynku przy Al. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej

 

 

DAiO.333.1.2015 Data: 15.01.2015

Kompleksowa realizacja przeprowadzki wyposażenia oraz zasobów akt MOPS w Dąbrowie Górniczej do budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej

 

DAiO.333.68.2014 Data: 12.12.2014

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę nadawania przekazów pocztowych  realizowaną na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZP/5/74U/MOPS/2014                                   Data: 25.11.2014
Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla kilientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystającej z pomocy społecznej.

 

 

ZP/4/72U/MOPS/2014 Data: 14.11.2014
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentulanych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

ZP/3/71U/MOPS/2014 Data: 07.11.2014
Organiozwanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

ZP/2/70U/MOPS/2014 Data: 06.11.2014
Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza.

 

DAiO.333.19.2014 Data: 03.04.2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zaprasza osoby do pracy na umowę zlecenie w charakterze: Animatora społeczności lokalnej w ramach projektu systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 -
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz realizowanych w jego ramach Programów Aktywności Lokalnej skierowanych do 60 uczestników/uczestniczek.

 

ZP/1/22U/MOPS/2014 Data: 12.03.2014

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku położonego przy ul. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej

 

DAiO.333.9.2014 Data: 03.03.2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie ewaluacji projektu systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 -
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz realizowanych w jego ramach Programów Aktywności Lokalnej skierowanych do 60 uczestników/uczestniczek.

 

ZP/7/61U/MOPS/2013 Data: 15.11.2013
Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej korzystających z pomocy społecznej

 

ZP/6/60U/MOPS/2013 Data: 13.11.2013
Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

ZP/5/58U/MOPS/2013 Data: 13.11.2013
Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

ZP/4/57U/MOPS/2013 Data: 31.10.2013
Kompleksowa usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jego komórkach organizacyjnych

 

ZP/3/53U/MOPS/2013 Data: 17.10.2013
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

 

DAiO.333.32.2013 Data: 18.09.2013
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo w formie wyjazdowej dla uczestników i uczestniczek projektu systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

 

DAiO.333.26.2013 Data: 25.07.2013
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, w związku z realizacją projektu systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na "Przeprowadzenie badań społecznych".

 

DAiO.1111.3.2013 Data: 15.07.2013
„Przeprowadzenie treningu pracy dla osob bezdomnych” w ramach realizowanego w partnerstwie z Caritas Diecezji Sosnowieckiej projektu „Bliżej domu – model wychodzenia z bezdomności” realizowanego w ramach projektu „Działania w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi, opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności".

 

ZP/2/33U/MOPS/2013 Data: 10.06.2013

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu "INTEGRA - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" oraz projektu "Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności" - 8 zadań.

1. Kurs komputerowy przygotowujący w zakresie ECDL START i ECDL e- Citizen wraz z egzaminem uprawniającym do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w zakresie ECDL START i ECDL e-Citizen

2. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego (w stopniu podstawowym)

3. Kasjer z obsługą kasy fiskalnej oraz fakturowaniem komputerowym

4. Operator koparko – ładowarki wszystkie typy klasa III

5. Gospodarka magazynowa z obsługą wózka jezdniowego, komputera w zakresie programów magazynowych, podstaw fakturowania komputerowego oraz praktycznymi  aspektami realizacji zasad GHP/GMP

6. Kurs spawania metodą MAG (135)

7.Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejem, gazem oraz obsługą wymienników ciepła.

8. Kurs prawo jazdy kategoria „B”

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

 

ZP/1/23U/MOPS/2013 Data: 15.04.2013
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

 

DAiO.333.9.2013 Data: 07.03.2013
„Przeprowadzenie superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników socjalnych pracujących z osobami bezdomnymi i osobami zagrożonymi bezdomnością” w ramach realizowanego w partnerstwie z Caritas Diecezji Sosnowieckiej projektu „Bliżej domu – model wychodzenia z bezdomności” realizowanego w ramach projektu „Działania w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi, opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności".

 

DAiO.333.8.2013 Data: 15.02.2013
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, w związku z realizacją projektu systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie poradnictwa i wsparcia grupowego i indywidualnego z zakresu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych z podziałem na zadania: Zadanie 1. – „ABC rozmowy kwalifikacyjnej”; Zadanie 2. – „ABC przedsiębiorczości”; Zadanie 3. – „ABC zarządzania budżetem domowym”; Zadanie 4. – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”; Zadanie 5. – „Wizaż i stylizacja”; Zadanie 6. – „Samoobrona”.

 

ZP/11/105U/MOPS/2012 Data: 27.12.2012
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

 

ZP/10/92U/MOPS/2012 Data: 10.12.2012
 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

 

ZP/9/89U/MOPS/2012 Data: 26.11.2012
Kompleksowa usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jego komórkach organizacyjnych

 

ZP/8/84U/MOPS/2012 Data: 21.11.2012
Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej korzystających z pomocy społecznej

 

ZP/7/82U/MOPS/2012 Data: 16.11.2012
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, w formie treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego i osób z ich otoczenia oraz zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci uczestników/uczestniczek projektu systemowego „INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Symbol: DAiO.333.39.2012 Data: 13.11.2012
Przeprowadzenie „Ewaluacji wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w ramach realizowanego w partnerstwie z Caritas Diecezji Sosnowieckiej projektu „Bliżej domu – model wychodzenia z bezdomności” realizowanego w ramach projektu „Działania w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi, opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności", Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZP/6/77U/MOPS/2012 Data: 09.11.2012
Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

ZP/5/72U/MOPS/2012 Data: 08.11.2012
Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

Symbol: DAiO.333.24.2012 Data: 14.08.2012
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach realizowanego projektu „Bliżej domu – model wychodzenia z bezdomności” w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Zadanie 4 – Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie remontu mieszkania wspieranego w formie mieszkania chronionego przy ul Piłsudskiego 20/9 w Dąbrowie Górniczej”.

 

Symbol: DAiO.333.19.2012 Data: 27.08.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach realizowanego projektu systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów edukacyjnych w terminie  do 10 września 2012 r.

 

Symbol: ZP/4/44U/MOPS/2012 Data: 14.08.2012
Usługa edukacji na kierunku technik - mechanik, w systemie zaocznym, 4-letnim - IV klasa dla uczestników projektu systemowego INTEGRA

 

Symbol: DAiO.333.16.2012 Data: 26.07.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach realizowanego projektu systemowego „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na „Przeprowadzenie ewaluacji projektu”, w terminie sierpień 2012 r. – grudzień 2013 r.

 

Symbol: ZP/3/33U/MOPS/2012 Data: 18.05.2012
Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania lub pobytu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

Symbol: ZP/2/27U/MOPS/2012 Data: 27.04.2012
Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania lub pobytu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

Symbol: ZP/1/23U/MOPS/2012 Data: 12.04.2012
Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania lub pobytu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

Symbol: ZP/12/79U/MOPS/2011

Data: 29.11.2011

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

Symbol: ZP/11/72U/MOPS/2011                                               Data: 18.11.2011

Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

Symbol: ZP/10/70U/MOPS/2011

Data: 08.11.2011

Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej korzystających z pomocy społecznej

 

Symbol: ZP/8/60U/MOPS/2011

Data: 20.10.2011
Kompleksowa usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jego komórkach organizacyjnych

 

Symbol: ZP/9/64U/MOPS/2011

Data: 17.10.2011
Dostawa bonów towarowych (talonów) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  

Symbol: ZP/7/46U/MOPS/2011 Data: 19.08.2011
Usługa edukacji na kierunku technik - mechanik, w systemie zaocznym, 4-letnim - III klasa dla uczestników projektu systemowego INTEGRAj

 

 

 

Symbol: ZP/6/45U/MOPS/2011; Data: 04.08.2011

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej - 3 zadania
Symbol: ZP/5/42U/MOPS/2011 Data: 14.07.2011
Przygotowanie oraz wydawanie ciepłego posiłku - obiadu dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających z pomocy społecznej

 

Symbol: ZP/4/41U/MOPS/2011 Data: 08.06.2011
Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu na prawo jazdy kategorii B dla uczestników projektu systemowego "INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"

Symbol: ZP/3/35U/MOPS/2011 Data: 20.05.2011
Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie stacjonarnego i wyjazdowego szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, w formie treningu umiejętności i kompetencji społecznych dla uczestników projektu systemowego INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej.

 

Symbol: ZP/2/27U/MOPS/2011 Data: 04.05.2011
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów  drukujących na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz projektu systemowego "INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"

 

Symbol: ZP/1/21U/MOPS/2011                                                                         Data: 09.03.2011
Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy na: Świadczenie usług pocztowych związanych z nadawaniem przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

 

Symbol: ZP/15/94U/MOPS/2010 Data: 02.12.2010
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie - przygotowanie i dostarczenie posiłków dla klientów Dziennych Domów Pomocy Społecznej komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

 

Symbol: ZP/14/85U/MOPS/2010

Data: 23.11.2010
Ogłoszenie o zamówieniu: Przygotowanie oraz wydanie ciepłego posiłku obiadu dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej

 

Symbol: ZP/13/84U/MOPS/2010                                                                              Data: 23.11.2010

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza

 

Symbol: ZP/12/82U/MOPS/2010

Data: 16.11.2010

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza

Symbol: ZP/11/78U/MOPS/2010

Data: 05.11.2010
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa bonów towarowych (talonów) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Symbol: ZP/10/77U/MOPS/2010

Data: 28.10.2010
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jego komórkach organizacyjnych

Symbol: ZP/9/71U/MOPS/2010

Data: 1910.2010

Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego "INTEGRA - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej".
 

 

Symbol: ZP/8/64U/MOPS/2010

Data: 08.10.2010

Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu gospodarki magazynowej z obsługą wózka widłowego dla uczestników projektu systemowego "INTEGRA - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej


 

Symbol: ZP/7/62U/MOPS/2010 Data: 30.09.2010
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa samochodu (mikrobusu) do przewozu osób na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej 

Symbol: ZP/6/59U/MOPS/2010 Data: 15.09.2010

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont instalacji elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15 - II  ETAP 

Symbol: ZP/5/58U/MOPS/2010 Data: 14.09.2010

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu na prawo jazdy kategorii B dla uczestników projektu systemowego "INTEGRA - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"
 

Symbol: ZP/4/57U/MOPS/2010 Data: 03.09.2010
Ogłoszenie o zamówieniu: Przygotowanie oraz wydawanie ciepłego posiłku - obiadu dla klientów Miejsiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej
 

Symbol: ZP/3/55U/MOPS/2010 Data: 30.08.2010
Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy na:  Usługa edukacji na na kierunku technik - mechanik w systemie zaocznym, 4-letnim, dla uczestników projektu systemowego „INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013,    współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Symbol: ZP/2/45U/MOPS/2010/POKL Data: 09.07.2010
Ogłoszenie o  zamówieniu na: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz  projektu systemowego „INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013,    współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Symbol: ZP/1/44U/MOPS/2010/POKL Data: 02.07.2010
Ogłoszenie o  zamówieniu na: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia w formie treningu umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu systemowego „INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013,    współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Symbol: ZP/17/102U/MOPS/2009/POKL Data: 06.11.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu na uprawnienia SEP do 1 Kv dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/16/101U/MOPS/2009/POKL Data: 06.11.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu pracownika małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/22/109U/MOPS/2009/POKL Data: 06.11.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, komputera w zakresie programów handlowych wraz z zasadami dobrej praktyki higienicznej (HACCP), dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/21/108U/MOPS/2009/POKL Data: 05.11.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu fatografii cyfrowej z wykorzystaniem programu foto-shop, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/20/107U/MOPS/2009/POKL Data: 30.10.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu obsługi suwnic sterowanych z kabiny, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/11/94U/MOPS/2009/POKL Data: 30.10.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu gospodarki magazynowej z obsługą wózków widłowych i komputera w zakresie programó komputerowych, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/18/103U/MOPS/2009/POKL Data: 30.10.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu kosmetyki, wizażu i stylizacji, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/19/106U/MOPS/2009/POKL Data: 28.10.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu ogrodnika, aranżacji przestrzeni, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/15/98U/MOPS/2009/POKL Data: 28.10.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu florystyki z obsługą kasy fiskalnej, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/14/97U/MOPS/2009/POKL Data: 28.10.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu palacza CO, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/13/96U/MOPS/2009/POKL Data: 28.10.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu opiekuna dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/12/95U/MOPS/2009/POKL Data: 28.10.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu pracownika ochrony osób i mienia, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/10/91U/MOPS/2009 Data: 14.10.2009
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza. 

Symbol: ZP/9/90U/MOPS/2009 Data: 13.10.2009
Ogłoszenie o zamówieniu: Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza. 

Symbol: ZP/8/89U/MOPS/2009 Data: 06.10.2009
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jego komórkach organizacyjnych. 


Symbol: ZP/7/86U/MOPS/2009/POKL
Data: 02.10.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Usługa szkolenia na kierunku technik - mechanik w systemie zaocznym, 4-letnim dla uczestników projektu systemowego Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 

Symbol: ZP/6/83U/MOPS/2009/POKL Data: 25.09.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu na prawo jazdy kategorii B, dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach Program uOperacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 - 2013   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Symbol: ZP/5/42U/MOPS/2009/POKL Data: 10.07.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Usługa szkolenia specjalistycznego w formie treningu umiejętności i kompetencji społecznej realizowana w ramach projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej 

Symbol: ZP/4/29U/MOPS/2009 Data: 10.04.2009
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i drukujących  na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
 

Symbol: ZP/3/26U/MOPS/2009 Data: 31.03.2009
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. 

Symbol: ZP/2/20U/MOPS/2009 Data: 04.03.2009
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Świadczenie usług z uwzględnieniem opustu od opłat pocztowych za nadawane przekazy pocztowe w zakresie działalności prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej 

Symbol: ZP/1/6U/MOPS/2009 Data: 06.01.2009
Ogłoszenie o  zamówieniu na:   Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza.
 

Symbol: ZP/14/71U/MOPS/2008/POKL Data: 02.12.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs księgowość i finanse wspomagane komputerem  

Symbol: ZP/25/84U/MOPS/2008/POKL Data: 21.11.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs komputerowy - podstawowy  

Symbol: ZP/30/94U/MOPS/2008 Data: 19.11.2008
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa pieczywa oraz produktów piekarskich  niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej,  Kuchni i Środowiskowego Domu Samopomocy - jednostek MOPS w Dąbrowie Górniczej wraz z transportem. 

Symbol: ZP/29/92U/MOPS/2008 Data: 19.11.2008
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa nabiału niezbędnego do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej,  Kuchni i Środowiskowego Domu Samopomocy - jednostek MOPS w Dąbrowie Górniczej wraz z transportem. 

Symbol: ZP/16/73U/MOPS/2008/POKL Data: 18.11.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs operatora koparko - ładowarki 

Symbol: ZP/24/83U/MOPS/2008/POKL Data: 18.11.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs kucharz małej gastronomii 

Symbol: ZP/28/90U/MOPS/2008 Data: 14.11.2008
Ogłoszenie o  zamówieniu na:   Dostawę artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej, kuchni i Środowiskowego Domu Samopomocy - jednostek MOPS w Dąbrowie Górniczej wraz z transportem 

Symbol: ZP/27/89U/MOPS/2008 Data: 14.11.2008
Ogłoszenie o  zamówieniu na:   Dostawę mięsa i artykułów mięsno - wędliniarskich niezbędnych do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy Społecznej, kuchni i Środowiskowego Domu Samopomocy - jednostek MOPS w Dąbrowie Górniczej wraz z transportem 

Symbol: ZP/23/82U/MOPS/2008 Data: 14.11.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych i niepełnosprawnych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gmina Dąbrowa Górnicza
 

Symbol: ZP/22/81U/MOPS/2008 Data: 14.11.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: : Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych i niepełnosprawnych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gmina Dąbrowa Górnicza 

Symbol: ZP/15/72U/MOPS/2008 Data: 13.11.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera oraz minimum sanitarne. 

Symbol: ZP/21/79U/MOPS/2008 Data: 04.11.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs języka angielskiego dla początkujących 

Symbol: ZP/20/77U/MOPS/2008/POKL Data: 17.10.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs fryzjerski z obsługą kasy fiskalnej   

Symbol: ZP/18/75U/MOPS/2008/POKL Data: 24.10.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs masażu I i II stopnia 
 

Symbol: ZP/19/76U/MOPS/2008/POKL Data: 17.10.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs gospodarka magazynowa z obsługą kasy fiskalnej  

Symbol: ZP/17/74U/MOPS/2008/POKL Data: 10.10.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs murarz, tynkarz, tynkarz, płytkarz, posadzkarz.  

Symbol: ZP/13/68U/MOPS/2008/POKL Data: 10.10.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs podstawowego spawania w osłonie CO2 oraz montaż instalacji z rur miedzianych 

Symbol: ZP/12/67U/MOPS/2008/POKL Data: 10.10.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs montera instalacji wod - kan i gazowej.  

Symbol: ZP/11/66U/MOPS/2008/POKL Data: 10.10.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs języka niemieckiego dla początkujących.  

Symbol: ZP/10/65U/MOPS/2008/POKL Data: 03.10.2008
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej  

Symbol: ZP/9/64U/MOPS/2008/POKL Data: 03.10.2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs ochrony osób i mienia  

Symbol: ZP/7/53U/MOPS/2008/POKL Data: 03.10.2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:  Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla uczestników projektu Integra - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 VII Promocja integracji społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie: Kurs florystyki z obsługą kasy fiskalnej 

Symbol: ZP/8/63U/MOPS/2008 Data: 02.10.2008
Ogłoszenie o  zamówieniu na:   Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Dąbrowa Górnicza. 

Symbol: ZP/6/51U/MOPS/2008   Data: 12.09.2008
 
Ogłoszenie o  zamówieniu na:   Świadczenie w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w Gminie Dąbrowa Górnicza.

 

 

Symbol: ZP/5/50U/MOPS/2008   Data: 05.09.2008
 
Ogłoszenie o  zamówieniu na:  Wykonanie usługi szkolenia w zakresie kursu na prawo jazdy kategoria B i kategoria C realizowanych w ramach projektu "INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Funduszu społecznego realizowanego przez MOPS w Dąbrowie Górniczej.
 


 

Symbol: ZP/4/49U/MOPS/2008/POKL   Data: 05.09.2008
 
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie usługi restauracyjnej podczas spotkania promocyjno - integracyjnego dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu "INTEGRA - Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
  

Symbol: ZP/3/38U/MOPS/2008   Data: 16.05.2008
 
Ogłoszenie o  zamówieniu na:  Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych drukujących na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
 


 

Symbol: ZP/2/30U/MOPS/2008   Data: 25.04.2008
 
Ogłoszenie o  zamówieniu na:  Zorganizowanie profilaktyczno - terapeutycznych półkolonii letnich w mieście Dąbrowa Górnicza dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego z MOPS
 


 

Symbol: ZP/1/24U/MOPS/2008   Data: 02.04.2008
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Świadczenie usług pocztowych związanych z nadawaniem przesyłek i paczek pocztowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
 

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS