Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Piątek, 18 września 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych


Załatwianie spraw dot.:
 •           zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 •           zasiłków pelęgnacyjnych,
 •           świadczeń pielęgnacyjnych,
 •           specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 •           jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka
 •           świadczenie rodzicielskie

odbywa się w pokoju nr 214 piętro II.

 

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, środa od 900 - 1300

czwartek od 900 do 1630

 piatek - nieczynne dla klientów (dzień wewnętrzny)
 
 
 
 

KOMUNIKATY

15.09.2015 r.

Od 1 listopada 2015 zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Od 1 listopada 2015 r. zmianie ulegają wysokości zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego i kształtują się następująco:

1. zasiłek rodzinny:
do 5 roku życia -89 zł miesięcznie
powyżej 5 roku życia do 18 roku życia -118 zł miesięcznie
powyżej 18 roku życia do 24 roku życia -129 zł miesięcznie

2. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 185,00 zł nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci miesięcznie

3. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł miesięcznie

4. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
- 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia,

5. dodatek do z-ku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- 105,00 miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
- 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsa zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
 

07.01.2013r.

Komunikat w sprawie zmiany dotyczącej ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

(Dziennik Ustaw poz. 1255).

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 w przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

07.01.2013r.

Komunikat dotyczący świadczeń pielęgnacyjnych

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 grudnia 2012r. poz. 1548) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza następujące zmiany:

Klinij i zobacz zmiany

 Realizowane zadania

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania:

 • zasiłków rodzinnych
 • dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:
  • urodzenia dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • samotnego wychowywania dziecka
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • rozpoczęcia roku szkolnego
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
 • zasiłków pielęgnacyjnych
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 
 
 
Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów
Edward Bober
tel. 571 332 320

 

.: K O M U N I K A T :.


W dniu 23.11.2010r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007r. (Dz.U. z 2009r., nr 1 poz. 7 z późn. zm) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji. Oznacza to, iż pełnoletnie osoby uczące się w szkole lub w szkole wyższej, które mają swoje dziecko mogą otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warunkiem nabycia uprawnień do świadczeń jest złożenie stosownego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego umożliwia też osobom, którym wcześniej gmina odmówiła przyznania świadczeń wypłatę zaległych świadczeń. Zgodnie z art. 145 a kpa mogą one złożyć skargę o wznowienie postępowania w terminie jednego miesiąca od opublikowania sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności proszę o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów, piętro II, pok. nr 4 w godz. od 8.00 do 14.00.

 
 
Realizowane zadania
Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania:
 •  świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS