Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 2 lipca 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Pomoc społeczna

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Pomoc społeczna

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Godziny przyjmowania interesantów

codziennie (oprócz śród) od 7:00 do 10:00 i od 12:00 do15:00

oraz w czwartki - dyżur pracownika socjalnego od 15:00 do 17:00


Zadania z  zakresu pomocy socjalnej realizowane są przez pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej powinny skontaktować się z pracownikiem socjalnym

  zobacz »  Realizowane zadania

Poprzez  pracowników socjalnych MOPS realizuje zadania w zakresie:

 • wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej;

 • współdziałania z grupami i społecznościami lokalnymi w celu rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów;

 • organizowania różnorodnych form pomocy;

 • zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin, a także przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;

 • pomocy osobom bezdomnym w postaci udzielania schronienia i gorącego posiłku.

 

Dział realizacji świadczeń

 

Załatwianie spraw dotyczących:

 • odbioru decyzji administracyjnych;

 • uzyskanie zaświadczeń w sprawie korzystania bądź nie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej;

 • założenia konta dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;

 • informacji dotyczących sprawienia pochówku;

   

odbywa się w pokoju 020 i 021 - parter

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, środa od 8.00 do 14.00

czwartek od 8.00 do 17.00

piątek - nieczynne dla klientów (dzień wewnętrzny).OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS