Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 20 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Aktywizacja zawodowa i społeczna

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Aktywizacja zawodowa i społeczna » Klub Integracji Społecznej
- Pomoc osobom uzależnionym

Konsultant ds. uzależnień:

Monika Wróbel

III piętro, pokój nr 312
tel. 571 332 369
 

Godziny przyjmowania

codziennie 7:00 - 15:00

 

Klub Integracji Społecznej oferuje pomoc dla osób:

 • uzależnionych od alkoholu
 • uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychaktywnych
 • uzależnionych od hazardu, internetu, komputera
 • współuzależnionych

Zapraszamy na:

 • konsultacje indywidualne
 • psychoedukację
 • udział w grupie motywacyjnej

Wobec osób z problemem uzależnienia pracownicy Klubu Integracji Społecznej podejmują działania w zakresie:

 • informowania i wyjaśniania zagadnień uzależnienia
 • identyfikowania klientów z problemem alkoholowym bądź innym uzależnieniem
 • określania rozmiarów problemu i mobilizowania do jego rozwiązywania przez udział w oferowanych formach psychoedukacji
 • nadzorowania i wspierania w zdrowieniu
 • informowanie klientów o innych instytucjach świadczących pomoc w zakresie uzależnienia
 • prowadzenie z osobami dotkniętymi problemem uzależnienia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego
 • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej
 • diagnozę uzależnienia wg testu przesiewnego AUDIT i adekwatnie do wyniku dostosowanie propozycji pomocy i prowadzenia profilaktyki
 • podejmowania interwencji przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) poprzez kierowanie wniosków o zdiagnozowanie i zobowiązanie do terapii uzależnień klientów, którzy odmówili podjęcia leczenia odwykowego
 • współpracy z lokalnymi placówkami odwykowymi poprzez kierowanie klientów na terapię oraz monitorowanie ich udziału w leczeniu odwykowym, a w przypadku przerwania przez nich terapii – ustalanie przyczyn w ich środowisku zamieszkania
 • kierowania absolwentów terapii do prac społeczno-użytecznych, co przyczynia się do rozwoju ich trzeźwości i ułatwia poprawne funkcjonowanie w rolach społecznych.

Pomoc dla członków rodzin osób uzależnionych:

 • informowania i edukowania o mechanizmach choroby alkoholowej i współuzależnienia oraz procesach zachodzących w rodzinie alkoholowej
 • uczenia właściwego w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom towarzyszącym alkoholizmowi - przemocy domowej i zaniedbaniom wobec dzieci postępowania z uzależnionym członkiem rodziny
 • informowania o innych instytucjach pomocowych
 • pomoc w wypełnianiu wniosków dotyczących nałożenia obowiązku poddania się leczeniu
   


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS