Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Archiwum » 2007
ZP/8/54U/MOPS/2007
Symbol
ZP/8/54U/MOPS/2007
Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksową usługę sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jego jednostkach organizacyjnych.
Tryb zamówienia Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Osoba odpowiedzialna:
        imię i nazwisko
        telefon
        e-mail
        nr lokalu

Dorota Warcholińska – Kozieł
(0-32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl
1/16
Data ogłoszenia 16.10.2007
Pliki do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja
Odpowiedzi na zapytanie
Informacja o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS