Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 20 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Zamówienia publiczne

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Zamówienia publiczne » Archiwum » 2007
ZP/6/34U/MOPS/2007
Symbol
ZP/6/34U/MOPS/2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:
Przebudowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4A – II ETAP.
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony - Art 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Osoba odpowiedzialna:
        imię i nazwisko
        telefon
        e-mail
        nr lokalu

Dorota Warcholińska – Kozieł
(0-32) 262 25 28
obsluga@mops.com.pl
1/16
Data ogłoszenia 05.06.2007
Pliki do pobrania Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja
Załącznik nr 2 do specyfikacji - Przedmiar robót

Projekt budowlany
Element ścianki składanej
Elewacje
Najazd dla inwalidy
Obliczenia termoizolacji
Opis techniczny
Płyty stropowe - obliczenia
Przekrój A-A
Rzut dachu
Rzut parteru
Schemat połączeń stolarki
Sytuacja
Szczegół świetlika
Zestawienie stolarki
Rzut parteru - C.O.

STWiOR
ST 000 - Ogólna
SST 001 - Rozbiórki i wyburzenia
SST 002 - Roboty ziemne
SST 003 - Roboty murowe
SST 004 - Izolacje p.wilgociowe i p.wodne
SST 005 - Posadzki i podłogi
SST 006 - Tynki i okładziny ścian
SST 008 - Powłoki malarskie
SST 009 - Nawierzchnie z kostki brukowej
SST 010 - Roboty pokrywcze
SST 011 - Stolarka drzwiowa i okienna
SST 012 - BSO Termoizolacja ścian
SST 013 - Zbrojenie
SST 014 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe
SST 015 - Ślusarka
SST 019 - Wymiana stolarki na PCV
SST 020E - Instalacje elektryczne
SST 031S - Instalacje centralnego ogrzewania

Zdjęcia:
Foto 1 Foto 2 Foto 3
Foto 4 Foto 5 Foto 6
Foto 7 Foto 8 Foto 9
Foto 10 Foto 11 Foto 12
Foto 13 Foto 14 Foto 15
Foto 16 Foto 17 Foto 18OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS