Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Czwartek, 20 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Osoby niepełnosprawne i starsze

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Osoby niepełnosprawne i starsze » Rehabilitacja społeczna-PFRON
Ogłoszenia i komunikaty

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło
się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.03.2016 r. wynosi: 4 066,95 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH

Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2015 r.


obowiązujące od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.05.2016 r. wynosi:


 
4 066,95zł

 

wspólne gospodarstwo domowe     50%      przeciętnego wynagrodzenia     2 033,48 zł
osoba samotna                            65%      przeciętnego wynagrodzenia      2 643,52 zł

 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)
 

 

 DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH

Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2015 r.


obowiązujące od dnia 01.12.2015 r. do dnia 29.02.2016 r. wynosi:


3 895,33 zł

 

wspólne gospodarstwo domowe     50%      przeciętnego wynagrodzenia     1 947,66 zł
osoba samotna                            65%      przeciętnego wynagrodzenia     2 531,96 zł 

 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)
 

 

 

 

 DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH

Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2015 r.


obowiązujące od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.11.2015 r. wynosi:


3 854,88 zł

 

wspólne gospodarstwo domowe     50%      przeciętnego wynagrodzenia     1 927,44 zł
osoba samotna                            65%      przeciętnego wynagrodzenia     2 505,67 zł 

 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)
 

 

 

 

 

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH
Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2015 r.
obowiązujące od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.08.2015 r. wynosi:

4 054,89 zł

 

wspólne gospodarstwo domowe   50% przeciętnego wynagrodzenia  2 027,45 zł
osoba samotna                              65% przeciętnego wynagrodzenia  2 635,68 zł

 

 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

 

 


DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2014 r.


obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. do dnia 31.05.2015 r. wynosi:


3 942,67 zł

 

 

wspólne gospodarstwo domowe   50%  przeciętnego wynagrodzenia 1 971,34 zł
osoba samotna                              65%  przeciętnego wynagrodzenia 2 562,74 zł

 


przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)
 

 

 

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2014 r. 
 

obowiązujące od dnia 01.12.2014 r. wynosi:


3 781,14 zł

 

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 1 890,57 zł
osoba samotna                            65% przeciętnego wynagrodzenia 2 457,74 zł

 

 


przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

 

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2014 r.
 

obowiązujące od dnia 01.09.2014 r. wynosi:


3 871,14 zł

 

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 1 890,57 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 457,74 zł

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:
ZNACZNY                          27% przeciętnego wynagrodzenia        1 021,00 zł
UMIARKOWANY              25% przeciętnego wynagrodzenia           945,00 zł
LEKKI                                23% przeciętnego wynagrodzenia           870,00 zł
DZIECI                              27% przeciętnego wynagrodzenia        1 021,00 zł

OPIEKA                            18% przeciętnego wynagrodzenia           681,00 zł
ZPCH                                18% przeciętnego wynagrodzenia          681,00 zł

dofinansowanie podwyższone 35% przeciętnego wynagrodzenia 1 323,00 zł


przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

 

 

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2014 r.
 

obowiązujące od dnia 01.09.2014 r. wynosi:


3 739,97 zł

 

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 1 869,99 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 430,98 zł

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:
ZNACZNY             27% przeciętnego wynagrodzenia          1 010,00 zł
UMIARKOWANY  25% przeciętnego wynagrodzenia             935,00 zł
LEKKI                    23% przeciętnego wynagrodzenia             860,00 zł
DZIECI                  27% przeciętnego wynagrodzenia          1 010,00 zł

OPIEKA                18% przeciętnego wynagrodzenia             673,00 zł
ZPCH                   18% przeciętnego wynagrodzenia             673,00 zł

dofinansowanie podwyższone 35% przeciętnego wynagrodzenia 1 309,00 zł


przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)

 

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2014 r.

obowiązujące od dnia 01.06.2014 r. wynosi:

3 895,31 zł

 

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia  1 947,66 zł
osoba samotna                          65% przeciętnego wynagrodzenia   2 531,95 zł

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:
ZNACZNY                                         27% przeciętnego wynagrodzenia  1 052,00 zł
UMIARKOWANY                                25% przeciętnego wynagrodzenia   974,00 zł
LEKKI                                               23% przeciętnego wynagrodzenia   896,00 zł
DZIECI                                              27% przeciętnego wynagrodzenia  1 052,00 zł

OPIEKA                                           18% przeciętnego wynagrodzenia   701,00 zł
ZPCH                                               18% przeciętnego wynagrodzenia   701,00 zł

dofinansowanie podwyższone  35% przeciętnego wynagrodzenia 1 363,00 zł


przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734)

 

 

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2013 r.

obowiązujące od dnia 01.03.2014 r. wynosi:

3 823,32 zł


 

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 1 911,66 zł

osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 485,16 zł


 

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:

ZNACZNY 27% przeciętnego wynagrodzenia 1 032,00 zł

UMIARKOWANY 25% przeciętnego wynagrodzenia 956,00 zł

LEKKI 23% przeciętnego wynagrodzenia 879,00 zł

DZIECI 27% przeciętnego wynagrodzenia 1 032,00 zł

 

OPIEKA 18% przeciętnego wynagrodzenia 688,00 zł

ZPCH 18% przeciętnego wynagrodzenia 688,00 zł
 

dofinansowanie podwyższone 35% przeciętnego wynagrodzenia 1 338,00 zł

 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734)


 

 

01.12.2013r.

 

KOMUNIKAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZA III KWARTAŁ 2013
Dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

   

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH 

Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2013 r.

obowiązujące od dnia  01.12.2013 r. wynosi:

3 651,72 zł

 

wspólne gospodarstwo domowe - 50%  przeciętnego wynagrodzenia - 1 825,86 zł

osoba samotna - 65%  przeciętnego wynagrodzenia - 2 373,62 zł

wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi wg stopnia niepełnosprawności:

ZNACZNY - 27%   przeciętnego wynagrodzenia - 986,00  zł

UMIARKOWANY - 25%  przeciętnego wynagrodzenia - 913,00  zł     

LEKKI - 23%     przeciętnego wynagrodzenia - 840,00  zł                            

DZIECI - 27%   przeciętnego wynagrodzenia - 986,00  zł

OPIEKA - 18%  przeciętnego wynagrodzenia - 657,00  zł

ZPCH - 18%      przeciętnego wynagrodzenia - 657,00  zł

 

dofinansowanie podwyższone - 35% przeciętnego wynagrodzenia

1 278,00  zł

 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)

 

18.01.2013r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku zaprasza do uczestnictwa w „Programie wyrównywa różnic między regionami II”.


Beneficjentami programu mogą być:

 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • uczelnie medyczne,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 • obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 • obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszaru D – na likwidację barier transportowych,
 • obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 • obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Aktualnie obowiązujące Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące w 2013 r. znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl 


 

12.12.2012r.

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!!!

Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON będą przyjmowane od 02.01.2013 roku.

Druki wniosków można pobrac osobiście w Dziale ds. Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, piętro II pokój nr 24 i 25 w poniedziałaki, wtorki, środy i piątki od 7:00 do 15:00 i w czwartki od 7:00 do 17:00. Wersje elektroniczne wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mops.com.pl 

27.02.2012r.

PRZYDATNE LINKI

 

www.niepelnosprawni.gov.pl - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.glusi.pl - portal dla osób niedosłyszących i niesłyszących

www.niepelnosprawni.info - portal dla osób niepełnosprawnych

www.ipon.pl - internetowy portal osób niepełnosprawnych

http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/ - Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

http://bip.katowice.uw.gov.pl/strona.php?trs=rejestry - Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

www.nfz-katowice.pl/ - Narodowy Fundusz Zdrowia

  

2011-11-08

SPOŁECZNY KOORDYNATOR DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PANI Mgr BARBARA TOMETCZAK

PEŁNI DYŻUR:


W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 10ºº DO 12ºº

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO,

UL. GRANICZNA 21, POKÓJ NR 225, II PIĘTRO


oraz


W KAŻDY CZWARTEK W GODZINACH OD 15ºº DO 17ºº

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ,

UL. SKIBIŃSKIEGO 1,POKÓJ NR 50, III PIĘTRO

 

Informacje można uzyskać pod nr tel. 506 857 675

 

 

2010-06-30

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS