Aktualności O ośrodku Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Opieka nad dzieckiem i rodziną Zamówienia publiczne
Osoby niepełnosprawne i starsze Aktywizacja zawodowa i społeczna Stypendium i zasiłek szkolny Kontakt E-WNIOSKI "Rodzina 500 plus"
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r.
mapa serwisu wersja do druku
  Osoby niepełnosprawne i starsze

Inkubator Przedsiębiorczości
Fundacja Godne Życie
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZĄBKOWICE
Osoby niepełnosprawne i starsze
Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych


Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Bogumiła Czekaj wew. 280 pok. 222
Paulina Pater wew. 361 pok. 220
Olga Frąc wew. 362 pok. 220
Monika Gajewska - Kopacz wew.363 pok. 220
Patrycja Trzepizur wew. 329 pok. 221
Grzegorz Klamka wew. pok. 221


Zespół zajmuje się w szczególności:

1.Prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz klientów Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Morcinka 15.
2.Przygotowywaniem decyzji i realizacją pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie :

  • usług opiekuńczych,

  Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 

  • specjalistycznych usług opiekuńczych,

 Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

                                                                                                

  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

         Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc usługową w miejscu zamieszkania przyznaje się na podstawie wywiadu środowiskowego oraz zaświadczenia lekarskiego

 

Zaświadczenie lekarskie dot. pomocy usługowej w miejscu zamieszkania

 

  • usług świadczonych przez dzienne domy pomocy społecznej,
  • rehabilitacji psychospołecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

3.Ustalaniem możliwości pobytu w domu pomocy społecznej na terenie miasta oraz na terenie innych miast, a także sporządzaniem skierowań i przedmiotowych decyzji administracyjnych.

 

Zaświadczenie lekarskieo stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowaniedo Domu Pomocy Społecznej

 

 

Zaświadczenie lekarza psychiatry

 

 

Zaświadczenie psychologa

 

  

 OK

Poleć ten serwis swoim znajomym
OK
MIejska Sieć Szerokopasmowa
cookies
Biluetyn Informacji publicznej
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Klub Integracji Społecznej
Pomoc osobom niepełnosprawnym
STREETWORKING
Pomoc osobom uzależnionym
Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2012 - 2016
Przemoc w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny
STOP wykluczeniu cyfrowemu
Kapitał Ludzki 2007-2013
UE-EFS
INTEGRA
INTEGRA II


Copyrights 2006 © MOPS Created by ENIGMATIS